TCVN 8192-2009-ISO - Năng Lượng Hạt Nhân - Vật Liệu Phân Hạch - Nguyên Lý An Toàn Tới Hạn

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Dec 25, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 8192-2009-ISO - Năng Lượng Hạt Nhân - Vật Liệu Phân Hạch - Nguyên Lý An Toàn Tới Hạn Trong Lưu Giữ Xử Lý Và Chế Biến
  Tiêu chuẩn này quy định các nguyên lý cơ bản và các giới hạn để kiểm soát các hoạt động có liên quan đến vật liệu phân hạch. Tiêu chuẩn này đề cập về tiêu chí an toàn tới hạn chung cho thiết kế thiết bị và cho xây dựng các biện pháp kiểm soát vận hành, đồng thời cung cấp các hướng dẫn cho việc đánh giá quy trình, thiết bị và vận hành. Tiêu chuẩn này không bao gồm yêu cầu về đảm bảo chất lượng hoặc các thông tin chi tiết về thiết bị hoặc quy trình vận hành và cũng không bao gồm hiệu ứng của bức xạ đối với con người hay vật chất hoặc nguồn gốc của bức xạ là từ tự nhiên hay từ phản ứng dây chuyền hạt nhân. Vận chuyển vật liệu phân hạch bên ngoài cơ sở hạt nhân không thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này mà sẽ được quy định trong các tiêu chuẩn và văn bản quy phạm pháp luật quốc gia hoặc quốc tế tương ứng.
  • TCVN 8192-2009-ISO 1709 : 1995
  • TCVN/TC 85 Năng lượng hạt nhân
  • Năm 2009
  • Số trang: 5
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/29o5mnb37qom6ki/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page