TCVN 8229-2009-ISO - Tiêu Chuẩn Thực Hành Sử Dụng Hệ Đo Liều Etanol-Clobenzen

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Dec 27, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 8229-2009-ISO - Tiêu Chuẩn Thực Hành Sử Dụng Hệ Đo Liều Etanol-Clobenzen
  Tiêu chuẩn này bao gồm quy trình chuẩn bị, xử lý, thử nghiệm và sử dụng hệ đo liều etanol-clobenzen (ECB) để xác định liều hấp thụ (tính theo liều hấp thụ trong nước) trong vật liệu được chiếu xạ bằng photon (bức xạ gamma hoặc bức xạ tia X/bức xạ hãm) hoặc bằng electron năng lượng cao. Hệ này bao gồm liều kế và thiết bị phân tích thích hợp. Để đơn giản, hệ đo liều này được gọi là hệ đo liều ECB. Hệ này được phân loại là hệ đo liều chuẩn chính và cũng được sử dụng như hệ đo liều thường xuyên (xem ISO/ASTM Guide 51261). Tiêu chuẩn này mô tả phép phân tích chuẩn độ thủy ngân như một quy trình đọc chuẩn đối với liều kế ECB khi liều kế này được dùng làm hệ đo liều chuẩn chính. Các phương pháp đọc liều kế khác (dùng máy đo quang phổ, dùng máy đo độ dao động) có thể áp dụng khi sử dụng hệ đo liều ECB như một hệ đo liều thường xuyên, được mô tả trong Phụ lục A1 và A2.
  • TCVN 8229-2009-ISO/ASTM 51538:2009
  • TCVN/TC/F5 Vệ sinh thực phẩm và chiếu xạ
  • Ngày ban hành: 2009-12-24, 2989/QĐ-BKHCN
  • Số trang: 17
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/7c64w8r0yk6k65c/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page