TCVN 8243-1-2018-ISO - Quy Trình Lấy Mẫu Để Kiểm Tra Định Lượng - Phần 1

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 2, 2020.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 8243-1-2018-ISO - Quy Trình Lấy Mẫu Để Kiểm Tra Định Lượng - Phần 1 Quy Định Đối Với Phương Án Lấy Mẫu Một Lần Xác Định Theo Giới Hạn Chất Lượng Chấp Nhận (AQL) Để Kiểm Tra Từng Lô Đối Với Một Đặc Trưng Chất Lượng Và Một AQL
  TCVN 8243-1:2018 thay thế TCVN 8243-1:2009.
  TCVN 8243-1:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 3951-1:2013.
  TCVN 8243-1:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 69 Ứng dụng các phương pháp thống kê biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  • Số hiệu: TCVN 8243-1:2018
  • Tiêu đề (Tiếng Việt): Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định lượng. Phần 1: Qui định đối với phương án lấy mẫu một lần xác định theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL) để kiểm tra từng lô đối với một đặc trưng chất lượng và một AQL
  • Tiêu đề (Tiếng Anh): Sampling procedures for inspection by variables. Part 1: Specification for single sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection for a single quality characteristic and a single AQL
  • Số trang: 103
  • Thay thế: TCVN 8243-1:2009
  • Năm ban hành: 2018
  • Tương đương: ISO 3951-1:2013
  • Trạng thái tài liệu (Hiệu Lực A, Hủy H) Còn hiệu lực-A
  • Chỉ số phân loại ISC: Ứng dụng các phương pháp thống kê
  Link Download
  https://nitroflare.com/view/F852B6F2AD39A4D
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page