TCVN 8243-2-2018-ISO - Quy Trình Lấy Mẫu Để Kiểm Tra Định Lượng - Phần 2

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 2, 2020.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 8243-2-2018-ISO - Quy Trình Lấy Mẫu Để Kiểm Tra Định Lượng - Phần 2 Quy Định Chung Đối Với Phương Án Lấy Mẫu Một Lần Xác Định Theo Giới Hạn Chất Lượng Chấp Nhận (AQL) Để Kiểm Tra Từng Lô Có Các Đặc Trưng Chất Lượng Độc Lập
  TCVN 8243-2:2018 thay thế TCVN 8243-2:2009.
  TCVN 8243-2:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 3951-2:2013.
  TCVN 8243-2:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 69 Ứng dụng các phương pháp thống kê biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  • Số hiệu: TCVN 8243-2:2018
  • Tiêu đề (Tiếng Việt): Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định lượng. Phần 2: Qui định chung đối với phương án lấy mẫu một lần xác định theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL) để kiểm tra từng lô có các đặc trưng chất lượng độc lập
  • Tiêu đề (Tiếng Anh): Sampling procedures for inspection by variables. Part 2: General specification for single sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection of independent quality characteristics
  • Số trang: 100
  • Thay thế: TCVN 8243-2:2009
  • Năm ban hành: 2018
  • Tương đương: ISO 3951-2:2013
  • Trạng thái tài liệu (Hiệu Lực A, Hủy H) Còn hiệu lực-A
  • Chỉ số phân loại ISC: Ứng dụng các phương pháp thống kê
  Link Download
  https://nitroflare.com/view/982D8A26815A00B
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page