TCVN 8318-2010 - Rau Quả - Xác Định Dư Lượng Chlorothalonil - Phương Pháp Sắc Ký Khí-Khối Phổ

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, May 28, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 8318-2010 - Rau Quả - Xác Định Dư Lượng Chlorothalonil - Phương Pháp Sắc Ký Khí-Khối Phổ
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật chlorothalonil trong rau và quả bằng sắc kí khí-khối phổ. Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 8318:2010
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Rau quả. Xác định dư lượng chlorothalonil. Phương pháp sắc ký khí-khối phổ
  • Năm ban hành/Publishing Year 2010-03-23, 384/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Vegetables and fruits. Determination of chlorothalonil residues. Gas chromatographic-mass spectrometric method
  • Tình trạng/Status Active
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/5A2A035F610537C/
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page