TCVN 8341-2010 - Nhuyễn Thể Hai Mảnh Vỏ Xác Định Hàm Lượng Độc Tố Gây Tiêu Chảy (DSP)

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 7, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 8341-2010 - Nhuyễn Thể Hai Mảnh Vỏ Xác Định Hàm Lượng Độc Tố Gây Tiêu Chảy (DSP) - Phương Pháp Sắc Ký Lỏng Hiệu Năng Cao
  TCVN 8341 : 2010 do Cục Chế biến, Thƣơng mại nông lâm thuỷ sản và nghề muối biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lƣờng Chất lƣợng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN 8341:2010 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lƣợng độc tố gây tiêu chảy (DSP) trong thịt nhuyễn thể hai mảnh vỏ bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC). 2. Nguyên tắc Độc tố DSP trong thịt nhuyễn thể hai mảnh vỏ ở các dạng dẫn xuất axit okadeic (OA), dinophysistoxin-1 (DTX-1) và dinophysistoxin-2 (DTX-2) chứa nhóm chức cacboxyl, đƣợc chuyển sang dạng huỳnh quang bằng phản ứng este hoá với 9-anthryl-diazometan (ADAM) và đƣợc định lƣợng bằng hệ thống HPLC dùng detector huỳnh quang.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page