TCVN 8346-2010 - Thủy Sản Và Sản Phẩm Thủy Sản - Xác Định Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Nhóm Clo Hữu Cơ

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 8, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 8346-2010 - Thủy Sản Và Sản Phẩm Thủy Sản - Xác Định Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Nhóm Clo Hữu Cơ Và Polyclo Biphenyl - Phương Pháp Sắc Ký Khí
  TCVN 8346 : 2010 do Cục Chế biến, Thƣơng mại nông lâm thuỷ sản và nghề muối biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lƣờng Chất lƣợng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phƣơng pháp xác định dung lượng của các loại thuốc bảo vệ thực vật clo hữu cơ và hàm lƣợng polychlorobiphenyl (PCB) trong thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản bằng sắc ký khí (GC). Giới hạn phát hiện của phƣơng pháp đối với một số hợp chất tƣơng ứng nhƣ sau: -HCH (- hexaclocyclohexan): 1,0 g/kg; -HCH (-hexaclocyclohexan) : 4,5 g/kg; -HCH ( - hexaclocyclohexan): 0,7 g/kg; heptachlor: 1,0 g/kg; đối với aldrin: 1,5 g/kg; dieldrin: 2,5 g/kg; đối với endrin: 5,0 g/kg; DDT: 1,5 g/kg và chlordane: 1,0 g/kg.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page