TCVN 8350-2010 - Thủy Sản Và Sản Phẩm Thủy Sản - Xác Định Hàm Lượng Aflatoxin

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 8, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 8350-2010 - Thủy Sản Và Sản Phẩm Thủy Sản - Xác Định Hàm Lượng Aflatoxin - Phương Pháp Sắc Ký Lỏng Hiệu Năng Cao
  TCVN 8350 : 2010 được xây dựng trên cơ sở AOAC 975.36 Aflatoxins in Food and Feeds. Romer Minicolumn Method; TCVN 8350 : 2010 do Cục Chế biến, thƣơng mại Nông lâm thuỷ sản và nghề muối biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lƣờng Chất lƣợng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này qui định phƣơng pháp xác định hàm lƣợng độc tố aflatoxin (B1, B2, G1, G2) trong thủy sản và sản phẩm thủy sản bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC).

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page