TCVN 8353-2010 - Thủy Sản Và Sản Phẩm Thủy Sản - Xác Định Hàm Lượng Muối Polyphosphat

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 7, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 8353-2010 - Thủy Sản Và Sản Phẩm Thủy Sản - Xác Định Hàm Lượng Muối Polyphosphat - Phương Pháp Sắc Ký Ion
  TCVN 8353 : 2010 do Cục Chế biến, Thƣơng mại nông lâm thuỷ sản và nghề muối biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lƣờng Chất lƣợng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phƣơng pháp xác định hàm lƣợng muối polyphosphat bao gồm ortophosphat (monophosphat), pyrophosphat (diphosphat), tripolyphosphat trong thủy sản và sản phẩm thủy sản bằng sắc ký ion. 2. Nguyên tắc Polyphosphat trong mẫu thủy sản đƣợc chiết tách bằng nƣớc cất khử ion. Dịch chiết đƣợc làm sạch bằng phƣơng pháp chiết pha rắn (SPE) trên cột chiết pha rắn C18. Hàm lƣợng polyphosphat có trong dịch chiết đƣợc xác định trên thiết bị sắc ký ion sử dụng hệ thống phản ứng sau cột với các chất phản ứng là sắt (III) nitrat trong axit percloric và detector UV tại bƣớc sóng 330 nm theo phƣơng pháp ngoại chuẩn.
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page