TCVN 8357-2010 - Sản Phẩm Dầu Mỏ - Xác Định Khối Lượng Riêng Hoặc Khối Lượng Riêng Tương Đối

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Dec 19, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 8357-2010 - Sản Phẩm Dầu Mỏ - Xác Định Khối Lượng Riêng Hoặc Khối Lượng Riêng Tương Đối Của Hydrocacbon Nhẹ Bằng Tỷ Trọng Kế Áp Lực
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khối lượng riêng và khối lượng riêng tương đối của các hydrocacbon nhẹ bao gồm cả khí hóa dầu mỏ lỏng (LPG) có áp suất hơi Reid lớn hơn 101,325 kPa (14,696 psi). Không nên sử dụng các thiết bị đã nêu cho các vật liệu có áp suất hơi lớn hơn 1,4 MPa (200 psi) tại nhiệt độ thử nghiệm. Giới hạn áp suất được quy định theo dạng thiết bị. Các áp suất lớn hơn có thể áp dụng cho các thiết bị khác. Các giá trị tính theo hệ SI là giá trị tiêu chuẩn. Các giá trị đưa ra trong ngoặc chỉ là tham khảo.
  • TCVN 8357-2010 ASTM 1657-07
  • TCVN/TC28/SC2 Nhiên liệu lỏng - Phương pháp thử
  • Năm 2010
  • Số trang: 7
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/d...ợng+Riêng+Hoặc+Khối+Lượng+Riêng+Tương+Đối.doc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page