TCVN 8364-2010-ISO - Propan Và Butan Thương Phẩm - Phân Tích Bằng Sắc Kí Khí

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Dec 18, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 8364-2010-ISO - Propan Và Butan Thương Phẩm - Phân Tích Bằng Sắc Kí Khí
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp sắc ký khí để định lượng các hydrocacbon trong khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), ngoại trừ các cấu tử có nồng độ nhỏ hơn 0,1 % (theo khối lượng). Phương pháp này có thể áp dụng để phân tích propan, butan và các hỗn hợp thương mại của chúng bao gồm các hydrocacbon no hoặc không no C2, C3, C4 và C5. Phương pháp này không áp dụng được cho sắc ký “trực tuyến”. Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  • TCVN 8364-2010-ISO 7941:1988
  • TCVN/TC28/SC2 Nhiên liệu lỏng - Phương pháp thử
  • Năm 2010
  • Số trang: 16
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/k...n+Thương+Phẩm+-+Phân+Tích+Bằng+Sắc+Kí+Khí.doc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page