TCVN 8414-2010 - Công trình thủy lợi-Quy trình quản lý vận hành, khai thác và kiểm tra hồ chứa nước

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Mar 29, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  Tiêu chuẩn này áp dụng cho công tác quản lý vận hành và khai thác và kiểm tra hồ chứa nước thủy lợi.
  Khi vận hành cửa van tràn xả lũ, cổng lấy nước, cổng xả nước, âu thuyền theo quy trình vận hành riêng.

  Link Dowload: http://www.vncold.vn/Modules/CMS/Upload/10/TieuChuanHoDap/131014/TCVN84142010CongTrinhThuyLoiQ.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page