TCVN 8503-2010-ISO - Thép Và Gang - Xác Định Hàm Lượng Molipden - Phương Pháp Quang Phổ Thiocyanate

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Dec 22, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 8503-2010-ISO - Thép Và Gang - Xác Định Hàm Lượng Molipden - Phương Pháp Quang Phổ Thiocyanate
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp quang phổ thiocyanate để xác định hàm lượng molipden trong thép và gang. Phương pháp này áp dụng cho hàm lượng molipden trong phạm vi 0,005% (khối lượng) và 0,125 % (khối lượng). Vanadi và vonfram cản trở việc đo quang phổ gây ra bởi hàm lượng của chúng khi tỷ số V/Mo lớn hơn 16 hoặc tỷ số W/Mo lớn hơn 8 (xem Chú thích 1). Tuy nhiên, tỷ số V/Mo hoặc W/Mo (lên tới 300) có thể được chấp nhận, nhưng trong những trường hợp như vậy, phép đo phải thực hiện thật nhanh sau khi chiết. Các tài liệu dưới đây là rất cần thiết đối với việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu có ghi năm công bố, áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu không có năm công bố, áp dụng phiên bản mới nhất kể cả các sửa đổi, nếu có.
  • TCVN 8503-2010-ISO 4941:1994
  • TCVN/TC 17 Thép
  • Năm 2010
  • Số trang: 8
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/8...ipden+-+Phương+Pháp+Quang+Phổ+Thiocyanate.doc

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page