TCVN 8548:2011-Hạt giống cây trồng – Phương pháp kiểm nghiệm

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Feb 19, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  TCVN 8548:2011 ñược chuyển ñổi từ 10 TCN 322:2003 thành tiêu chuẩn quốc gia theo quy ñịnh tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và ñiểm a khoản 1 Điều 7 Nghị ñịnh số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
  TCVN 8548:2011 do Cục Trồng trọt biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ñề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thẩm ñịnh, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page