TCVN 8550-2011 - Giống cây trồng - Phương pháp kiểm định ruộng giống

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Apr 6, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  TCVN 8550:2011 ñược chuyển ñổi từ 10 TCN 342:2003 thành tiêu chuẩn quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và ñiểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; TCVN 8550:2011 do Cục Trồng trọt biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
  thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  Link Dowload: http://fcri.com.vn/Upload/viencayluongthuc/Upload/file/TCVN 8550 Kiem dinh ruong giong.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page