TCVN 8597-2010 - Kiểm Dịch Thực Vật - Phương Pháp Luận Về Việc Lấy Mẫu Chuyến Hàng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by quanh.bv, Feb 8, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  TCVN 8597-2010 - Kiểm Dịch Thực Vật - Phương Pháp Luận Về Việc Lấy Mẫu Chuyến Hàng
  Tiêu chuẩn này hướng dẫn cho các tổ chức bảo vệ thực vật quốc gia trong việc lựa chọn các phương pháp lấy mẫu thích hợp dùng cho kiểm tra hoặc thử nghiệm các chuyến hàng để xác minh sự tuân thủ các yêu cầu về kiểm dịch thực vật. Tiêu chuẩn này không đưa ra hướng dẫn về lấy mầu ngoài đồng ruộng.
  Đối tượng áp dụng quy chuẩn: Các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, doanh nghiệp hoạt động sản xuất có liên quan đến kiểm dịch thực vật.
  Lĩnh vực áp dụng quy chuẩn: Nông nghiệp, kiểm dịch thực vật,phương pháp luận về việc lấy mẫu hàng.


  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page