TCVN 8605-2010-ISO - Kìm Và Kìm Cắt - Kìm Thợ Xây Dựng - Kích Thước Và Các Giá Trị Thử Nghiệm

Discussion in 'Chế Tạo' started by nhandang123, Dec 21, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 8605-2010-ISO - Kìm Và Kìm Cắt - Kìm Thợ Xây Dựng - Kích Thước Và Các Giá Trị Thử Nghiệm
  Tiêu chí này quy định các kích thước chính của kìm thợ xây dựng và các giá trị thử nghiệm để kiểm tra khả năng thực hiện chức năng của kìm phù hợp với TCVN 8278 (ISO 5744). Các yêu cầu kỹ thuật chung được cho trong TCVN 8277 (ISO 5743). Các kìm thợ xây dựng được minh họa trong tiêu chuẩn này chỉ là các ví dụ và không làm ảnh hưởng đến thiết kế của nhà sản xuất. Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn có ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung, nếu có.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 8605:2010
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Kìm và kìm cắt. Kìm thợ xây dựng. Kích thước và các giá trị thử nghiệm
  • Năm ban hành/Publishing Year 2010
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Pliers and nippers. Construction worker's pincers. Dimensions and test values
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 9242:1988
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/sjgvmhyszt06993/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 13, 2017

Share This Page