TCVN 8676-2011 - Thức Ăn Chăn Nuôi - Xác định Dư Lượng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Nhóm Phospho Hữu Cơ

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Dec 18, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 8676-2011 - Thức Ăn Chăn Nuôi - Xác định Dư Lượng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Nhóm Phospho Hữu Cơ - Phương Pháp Sắc Ký Khí
  Tiêu chuẩn này qui định phương pháp sắc kí khí để xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm phospho hữu cơ trong thức ăn chăn nuôi. Phương pháp này có thể áp dụng cho các loại thức ăn chăn nuôi có chứa dư lượng của một hoặc nhiều thuốc bảo vệ thực vật nhóm phospho hữu cơ sau đây: azinphos-ethyl, azinphos-methyl, bromophos, carbophenothion, chlorpyrifos, chlorpyrifos-metyl, diazinon, dimethoate, ethion, fonofos, malathion, methidathion, parathion, parathion-methyl, pirimiphos-ethyl và pirimiphos-methyl. Giới hạn dưới của phép xác định thuốc bảo vệ thực vật nhóm phospho hữu cơ này là 0,01 g/g.
  • TCVN 8676-2011
  • Cục Chăn nuôi
  • Năm 2011
  • Số trang: 17
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/o...Thuốc+Bảo+Vệ+Thực+Vật+Nhóm+Phospho+Hữu+Cơ.doc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page