TCVN 8696-2011 - Mạng Viễn Thông - Cáp Sợi Quang Vào Nhà Thuê Bao - Yêu Cầu Kỹ Thuật

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Dec 9, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 8696-2011 - Mạng Viễn Thông - Cáp Sợi Quang Vào Nhà Thuê Bao - Yêu Cầu Kỹ Thuật
  Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với cáp viễn thông sợi quang vào nhà thuê bao. Các đặc tính sợi quang được xác định trong tiêu chuẩn này sẽ được áp dụng như nhau đối với các sợi quang riêng biệt hay đối với tập hợp sợi quang trong một dây cáp cũng như các sợi quang trong cáp đã được lắp đặt. Các yêu cầu kỹ thuật về sợi quang nêu tại tiêu chuẩn này phù hợp với các yêu cầu đối với sợi quang đơn mode sử dụng cho cáp thuê bao theo Khuyến nghị ITU-T G.657. Các tài liệu viện dẫn rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.
  • TCVN 8696-2011
  • Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện
  • Năm 2011
  • Số trang: 22
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/o...Quang+Vào+Nhà+Thuê+Bao+-+Yêu+Cầu+Kỹ+Thuật.doc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page