TCVN 8817-13-2011 - Nhũ Tương Nhựa Đường Axit - Phương Pháp Thử - Phần 13 Xác Định Khả Năng Trộn

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Apr 27, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 8817-13-2011 - Nhũ Tương Nhựa Đường Axit - Phương Pháp Thử - Phần 13 Xác Định Khả Năng Trộn Lẫn Với Nước
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại nhũ tương nhựa đường phân tách vừa và phân tách chậm, không áp dụng cho nhũ tương nhựa đường phân tách nhanh. Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các vấn đề liên quan đến an toàn khi sử dụng. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các nguyên tắc về an toàn và bảo vệ sức khỏe cũng như khả năng áp dụng phù hợp với các quy định khi đưa vào sử dụng .
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 8817-13:2011
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Nhũ tương nhựa đường a xít. Phương pháp thử. Phần 13: Xác định khả năng trộn lẫn với nước
  • Năm ban hành/Publishing Year 2011
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Cationic Emulsified Asphalt. Test Method. Part 13: Test Method for Miscibility of Emulsfied Asphalt
  • Thay thế/Replace 22 TCN 354:2006
  • Tình trạng/Status Active
  Link Download
  http://luatvn.net/Filedownload/169868/180946/vi_tcvn8817_13_2011.doc
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page