TCVN 8880-2011-ISO - Chất Lượng Nước - Lấy Mẫu Để Phân Tích Vi Sinh Vật

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Dec 16, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 8880-2011-ISO - Chất Lượng Nước - Lấy Mẫu Để Phân Tích Vi Sinh Vật
  Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn về lập kế hoạch lấy mẫu nước, quy trình lấy mẫu để phân tích vi sinh vật và yêu cầu vận chuyển, xử lý và bảo quản mẫu cho đến khi bắt đầu phân tích. Tiêu chuẩn này tập trung vào lấy mẫu để điều tra vi sinh vật. Thông tin chung về lấy mẫu từ các vực nước riêng được nêu trong các phần tương ứng của bộ TCVN 6663 (ISO 5667). Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  • TCVN 8880-2011-ISO 19458:2006
  • TCVN/TC 147 Chất lượng nước
  • Năm 2011
  • Số trang: 16
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/a...g+Nước+-+Lấy+Mẫu+Để+Phân+Tích+Vi+Sinh+Vật.doc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page