TCVN 8884-2011-ISO - Chất Lượng Đất - Xử Lý Sơ Bộ Mẫu Để Xác Định Chất Ô Nhiễm Hữu Cơ

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Dec 17, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 8884-2011-ISO - Chất Lượng Đất - Xử Lý Sơ Bộ Mẫu Để Xác Định Chất Ô Nhiễm Hữu Cơ
  Tiêu chuẩn này quy định ba phương pháp để xử lý sơ bộ các mẫu đất trong phòng thí nghiệm trước khi xác định các chất ô nhiễm hữu cơ.
  - Nếu các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi được xác định;
  - Nếu các hợp chất hữu cơ bay hơi vừa đến chất hữu cơ không bay hơi được xác định, nếu kết quả của phân tích tiếp theo phải chính xác và có thể tái lập, và nếu mẫu chứa các hạt lớn hơn 2 mm và/hoặc chất ô nhiễm được phân bố đồng nhất;
  - Nếu các hợp chất hữu cơ không bay hơi được xác định và quy trình chiết quy định cho mẫu đất ẩm đồng ruộng, hoặc nếu các hạt lớn nhất của mẫu nhỏ hơn 2 mm và chất gây ô nhiễm được phân bố đồng nhất. Quy trình này cũng có thể áp dụng nếu độ chính xác và độ lặp lại giảm xuống mức độ chấp nhận được.
  • TCVN 8884-2011-ISO 14507:2003
  • TCVN/TC 190 Chất lượng đất
  • Năm 2011
  • Số trang: 13
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/c...Sơ+Bộ+Mẫu+Để+Xác+Định+Chất+Ô+Nhiễm+Hữu+Cơ.doc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page