TCVN 8885-2011-ISO - Chất Lượng Đất - Xác Định Nguyên Tố Vết Trong Dịch Chiết Đất Bằng Phổ Phát Xạ

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Dec 11, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 8885-2011-ISO - Chất Lượng Đất - Xác Định Nguyên Tố Vết Trong Dịch Chiết Đất Bằng Phổ Phát Xạ Nguyên Tử Plasma Cặp Cảm Ứng (ICP - AES)
  Tiêu chuẩn này mô tả qui trình xác định nguyên tố vết trong dung dịch chiết hoặc dung dịch phá mẫu đất bằng phổ phát xạ nguyên tử plasma cặp cảm ứng (ICP-AES) đối với 34 nguyên tố (xem Bảng 1). Phương pháp xác định nhiều nguyên tố này có thể áp dụng cho dịch chiết đất thu được từ cường thủy theo ISO 11466, bằng DTPA theo ISO 14870 hoặc các dịch chiết yếu khác, hoặc dịch chiết đất để xác định hàm lượng tổng số của các nguyên tố sử dụng phương pháp phá mẫu bằng axit theo ISO 14869-1hoặc phương pháp nóng chảy theo ISO 14869-2. Lựa chọn phương pháp hiệu chuẩn tùy thuộc vào chất chiết và có thể phù hợp với nồng độ chất chiết.
  • TCVN 8885-2011-ISO 22036:2008
  • TCVN/TC 190 Chất lượng đất
  • Năm 2011
  • Số trang: 29
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/n...Vết+Trong+Dịch+Chiết+Đất+Bằng+Phổ+Phát+Xạ.doc

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page