TCVN 8906-2011 - Nước Rau Quả - Xác Định Hàm Lượng Glucoza Fructoza Sorbitol Và Sacaroza

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Dec 8, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 8906-2011 - Nước Rau Quả - Xác Định Hàm Lượng Glucoza Fructoza Sorbitol Và Sacaroza - Phương Pháp Sử Dụng Sắc Kí Lỏng Hiệu Năng Cao
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng glucoza, fructoza, sorbitol và sacaroza trong nước rau quả và các sản phẩm có liên quan bằng sắc kí lỏng hiệu năng cao. Tiêu chuẩn này không cho phép xác định hàm lượng sacaroza khi có mặt maltoza vì sẽ bị trùng các pic. Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 4851 (ISO 3696), Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm - Yêu cầu kĩ thuật và phương pháp thử.
  • TCVN 8906-2011 EN 12630:1999
  • TCVN/TC/F10 Rau quả và sản phẩm rau quả
  • Năm 2011
  • Số trang: 8
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/u...ợng+Glucoza+Fructoza+Sorbitol+Và+Sacaroza.doc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page