TCVN 8941-2011 - Chất Lượng Đất - Xác Định Các Bon Hữu Cơ Tổng Số - Phương Pháp Walkley Black

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Dec 16, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 8941-2011 - Chất Lượng Đất - Xác Định Các Bon Hữu Cơ Tổng Số - Phương Pháp Walkley Black
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng các bon hữu cơ tổng số của đất theo phương pháp Walkley Black. Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). Oxy hóa các bon hữu cơ trong đất bằng dung dịch kali bicromat trong môi trường axit sunfuric đậm đặc. Chuẩn độ lượng dư kali dicromat bằng dung dịch muối Fe (II).
  • TCVN 8941-2011
  • Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp
  • Năm 2011
  • Số trang: 3
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/g...ữu+Cơ+Tổng+Số+-+Phương+Pháp+Walkley+Black.doc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page