TCVN 8966-2011 - Chất Thải - Phương Pháp Xác Định Chất Rắn Không Tan Trong Chất Thải Nguy Hại Hữu Cơ

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Dec 16, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 8966-2011 - Chất Thải - Phương Pháp Xác Định Chất Rắn Không Tan Trong Chất Thải Nguy Hại Hữu Cơ Thể Lỏng
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định gần đúng lượng vật liệu rắn không tan, lơ lửng trong chất thải nguy hại hữu cơ thể lỏng (OLHW). Tiêu chuẩn này nhằm sử dụng tính lượng gần đúng vật liệu rắn không tan, lơ lửng trong việc xác định các đặc tính xử lý vật liệu và chất lượng nhiên liệu của OLHW. Tiêu chuẩn này không thay thế cho các quy trình phức tạp hơn để xác định tổng chất rắn. Tiêu chuẩn này không đề cập đến các quy tắc an toàn liên quan đến việc áp dụng tiêu chuẩn. Người sử dụng tiêu chuẩn này phải có trách nhiệm lập ra các quy định thích hợp về an toàn và sức khỏe, đồng thời phải xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.
  • TCVN 8966-2011 ASTM D 6050-09
  • TCVN/TC 200 Chất thải rắn
  • Năm 2011
  • Số trang: 3
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/6...Không+Tan+Trong+Chất+Thải+Nguy+Hại+Hữu+Cơ.doc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page