TCVN 8967-2011 - Chất Thải - Phương Pháp Chuẩn Bị Và Phân Tích Nguyên Tố Trong Chất Thải Nguy Hại

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Dec 16, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 8967-2011 - Chất Thải - Phương Pháp Chuẩn Bị Và Phân Tích Nguyên Tố Trong Chất Thải Nguy Hại Thể Lỏng Bằng Phổ Huỳnh Quang Tán Xạ Năng Lượng Tia X
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định các nồng độ nguyên tố vết và nguyên tố chính có trong chất thải nguy hại thể lỏng (LHW) bằng phổ huỳnh quang tán xạ năng lượng tia X (EDXRF). Tiêu chuẩn này đã sử dụng thành công trên nhiều mẫu nước và LHW hữu cơ để xác định các nguyên tố sau: Ag, As, Ba, Br, Cd, Cl, Cr, Cu, Fe, Hg, I, K, Ni, P, Pb, S, Sb, Sn, TI, V, và Zn. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho các nguyên tố khác (Si-U) không nêu trong 1.2. Tiêu chuẩn này không đề cập đến các quy tắc an toàn liên quan đến việc áp dụng tiêu chuẩn. Người sử dụng tiêu chuẩn này phải có trách nhiệm lập ra các quy định thích hợp về an toàn và sức khỏe, đồng thời phải xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng.
  • TCVN 8967-2011 ASTM D 6052 – 97
  • TCVN/TC 200 Chất thải rắn
  • Năm 2011
  • Số trang: 10
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/h...n+Tích+Nguyên+Tố+Trong+Chất+Thải+Nguy+Hại.doc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page