TCVN 8985-2011-ISO - Đặc Tính Kỹ Thuật Và Sự Chấp Nhận Các Quy Trình Hàn Kim Loại - Quy Tắc Chung

Discussion in 'Chế Tạo' started by nhandang123, Dec 17, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 8985-2011 - Đặc Tính Kỹ Thuật Và Sự Chấp Nhận Các Quy Trình Hàn Kim Loại - Quy Tắc Chung
  Tiêu chuẩn này là một phần của loạt các tiêu chuẩn. Phụ lục A giới thiệu chi tiết về loạt tiêu chuẩn này, Phụ lục B giới thiệu biểu đồ tiến độ sử dụng các tiêu chuẩn này và Phụ lục C giới thiệu sơ đồ quá trình phát triển và chấp nhận đặc tính kỹ thuật của quy trình hàn (WPS). Tiêu chuẩn này xác định các quy tắc chung dùng cho đặc tính kỹ thuật liên quan đến nhiều tiêu chuẩn khác về các quy tắc chi tiết cho các ứng dụng riêng. Tiêu chuẩn này áp dụng cho hàn tay, hàn cơ khí hóa và tự động. Các quy trình hàn được chấp nhận bởi sự phù hợp với một hoặc nhiều hồ sơ chấp nhận quy trình hàn (WPQR). Việc sử dụng một phương pháp chấp nhận cụ thể thường là yêu cầu của một tiêu chuẩn áp dụng.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 8985:2011
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Đặc tính kỹ thuật và sự chấp nhận các quy trình hàn kim loại. Quy tắc chung
  • Năm ban hành/Publishing Year 2011-12-30, 4077/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Specification and qualification of welding procedures for metallic materials. General rules
  • Thay thế/Replace TCVN 6834-1:2001
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 15607:2003, đính chính kỹ thuật 1:2005
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/qg8to88zsc7x3ku/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 15, 2017

Share This Page