TCVN 9081-2011-ISO - Kết Cấu Gỗ - Thử Liên Kết Bằng Chốt Cơ Học - Yêu Cầu Đối Với Khối Lượng Riêng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Dec 16, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 9081-2011-ISO - Kết Cấu Gỗ - Thử Liên Kết Bằng Chốt Cơ Học - Yêu Cầu Đối Với Khối Lượng Riêng Của Gỗ
  Tiêu chuẩn này qui định phương pháp thử, dựa trên khối lượng riêng, để lựa chọn các mẫu gỗ sử dụng trong việc xác định các tính chất độ bền và độ cứng vững của các liên kết bằng chốt cơ học. Khối lượng riêng của gỗ được giả định là phân bố bình thường và các độ lệch được báo cáo. Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho các mẫu thử bằng gỗ. Cần nhấn mạnh rằng khối lượng riêng của gỗ chỉ là một trong những tính chất có thể ảnh hưởng đến độ bền của một liên kết. Các tính chất liên quan khác, ví dụ như: chiều rộng vòng năm, độ nghiêng thớ gỗ, độ dẻo và độ cứng.
  • TCVN 9081-2011-ISO 8970 : 2010
  • TCVN/TC165 Gỗ kết cấu
  • Năm 2011
  • Số trang: 3
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/t...Cơ+Học+-+Yêu+Cầu+Đối+Với+Khối+Lượng+Riêng.doc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page