TCVN 9103-2011-ISO - Năng Lượng Hạt Nhân - Tính Năng Và Yêu Cầu Thử Nghiệm Đối Với Hệ Thống

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Dec 11, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 9104-2011-ISO - Năng Lượng Hạt Nhân - Tính Năng Và Yêu Cầu Thử Nghiệm Đối Với Hệ Thống Phát Hiện Và Báo Động Tới Hạn
  Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về đặc tính và thử nghiệm đối với các hệ thống phát hiện và báo động tới hạn, tiêu chuẩn này có thể được áp dụng cho tất cả các công việc vận hành với plutoni, urani 233, Urani đã được làm giàu đồng vị urani 235, và các vật liệu khác có khả năng phân hạch, mà tới hạn do thiếu thận trọng có thể xảy ra và gây ra sự phơi nhiễm bức xạ cho nhân viên tới mức không được phép. Tiêu chuẩn này không yêu cầu thiết bị phụ trợ riêng biệt khi các thiết bị vận hành trong các cơ sở, như các lò phản ứng hạt nhân hoặc các thử nghiệm tới hạn, đã đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn này không quy định chi tiết các bước quản lý hành chính, được coi là đặc quyền quản lý, hoặc thiết kế và mô tả cụ thể của thiết bị. Thông tin chi tiết về phép đo liều sự cố hạt nhân, đánh giá mức phơi nhiễm bức xạ của nhân viên và thiết bị đo để chẩn đoán sau sự cố hạt nhân không thuộc phạm vi của tiêu chuẩn này.
  • TCVN 9103-2011-ISO 7753:1987
  • TCVN/TC 85 Năng lượng hạt nhân
  • Năm 2011
  • Số trang: 10
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/q...ng+Và+Yêu+Cầu+Thử+Nghiệm+Đối+Với+Hệ+Thống.doc

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page