TCVN 9159-2012 - Công Trình Thủy Lợi - Khớp Nối Biến Dạng - Yêu Cầu Thi Công Và Nghiệm Thu

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Apr 30, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  [​IMG]
  TCVN 9159 : 2012 Công trình thủy lợi - Khớp nối biến dạng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu, được chuyển đổi từ 14TCN 90 -1995 Công trình thủy lợi - Quy trình thi công và nghiệm thu khớp nối biến dạng, theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a, khoản 1 điều 7 của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 9158:2012
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Công trình thủy lợi. Công trình tháo nước. Phương pháp tính toán khí thực
  • Năm ban hành/Publishing Year 2012-12-27, 3571/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Hydraulic structure. Discharge structures. Calculation method for cavitation
  • Thay thế/Replace 14TCN 198:2006
  • Tình trạng/Status Active
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/2A6FCCBBABDB490/TCVN_9159-2012
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Mar 22, 2016

Share This Page