TCVN 9162-2012 - Công Trình Thủy Lợi - Đường Thi Công - Yêu Cầu Thiết Kế

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Feb 9, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  [​IMG]
  TCVN 9162 : 2012 Công trình thủy lợi – Đường thi công – Yêu cầu thiết kế, được xây dựng mới trên cơ sở tham khảo 14TCN 43-85 : Đường thi công công trình thủy lợi – Quy phạm thiết kế, theo quy định tại khoản 2 điều 13 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a, khoản 1 điều 5 của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 9162:2012
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Công trình thủy lợi. Đường thi công. Yêu cầu thiết kế
  • Năm ban hành/Publishing Year 2012-12-27, 3576/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Hydraulic structures. Construction roads. Technical requirements for design
  • Thay thế/Replace 14 TCN 43-85
  • Tình trạng/Status Active
  Link Download
  https://docs.google.com/viewerng/vi...ad/10/TieuChuanHoDap/130131/TCVN916220121.pdf
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 22, 2016

Share This Page