TCVN 9317-2012 - Chất Lượng Đất - Xác Định Một Số Clorophenol

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 23, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 9317-2012 - Chất Lượng Đất - Xác Định Một Số Clorophenol - Phương Pháp Sắc Ký Khí Dùng Detector Bẫy Electron
  Tiêu chuẩn này qui định phương pháp sắc ký khí để xác định 15 clorophenol (2,3-, 2,4-, 2,5-, 2,6-, 3,4- và 3,5-diclorophenol; 2,3,4-, 2,3,5-, 2,3,6-, 2,4,5-, 2,4,6- và 3,4,5-triclorophenol, 2,3,4,5- và 2,3,4,6-tetraclorophenol và pentaclorophenol) trong mẫu đất. Phương pháp này có thể áp dụng cho các mẫu đất khác như trầm tích và chất thải rắn. Tiêu chuẩn này mô tả quy trình chiết các pha lỏng axit-bazơ, tiếp theo là axetyl hóa và sau đó chiết pha lỏng/lỏng. Xác định nồng độ khối lượng được tiến hành bằng sắc ký khí và sử dụng detector bẫy electron.
  TCVN 9317:2012 hoàn toàn tương đương với ISO 14154:2005.
  TCVN 9317:2012 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 190 Chất lượng đất biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page