TCVN 9318-2012 - Chất Lượng Đất - Xác Định Hydrocacbon Thơm Đa Vòng (Pah)

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 23, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 9318-2012 - Chất Lượng Đất - Xác Định Hydrocacbon Thơm Đa Vòng (Pah) Phương Pháp Sắc Ký Khí Dùng Detector Khối Phổ (Gc-Ms)
  Tiêu chuẩn này dựa trên phương pháp chiết được mô tả trong TCVN 6652 (ISO 13877). Tiêu chuẩn này cải biên để sử dụng sắc ký khí kết hợp detector khối phổ và có thể áp dụng cho đất bị ô nhiễm PAH ở mức độ khác nhau. Hai phương pháp chiết có thể thay thế cho nhau, Phương pháp A và B, được mô tả trong tiêu chuẩn này.
  TCVN 9318:2012 hoàn toàn tương đương với ISO 18287:2006.
  TCVN 9318:2012 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 190 Chất lượng đất biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page