TCVN 9332-2012 - Vi Sinh Vật Trong Thực Phẩm Và Thức Ăn Chăn Nuôi - Hướng Dẫn Ước Lượng Độ Không Đảm

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 7, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 9332-2012 - Vi Sinh Vật Trong Thực Phẩm Và Thức Ăn Chăn Nuôi - Hướng Dẫn Ước Lượng Độ Không Đảm Bảo Đo Đối Với Các Phép Phân Tích Định Lượng
  Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn để ước lượng và biểu thị độ không đảm bảo đo (MU) liên quan đến các kết quả định lượng vi sinh vật trong thực phẩm. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các phân tích định lượng sử dụng kỹ thuật đếm khuẩn lạc hoặc phương pháp sử dụng thiết bị khác trong:
  - thực phẩm và thức ăn chăn nuôi;
  - các mẫu môi trường trong khu vực sản xuất và chế biến thực phẩm.
  Tiêu chuẩn này không áp dụng cho việc định lượng sử dụng kỹ thuật tính số có xác suất lớn nhất. Trong tiêu chuẩn này, MU được ước lượng bằng cách sử dụng phương pháp giản lược đưa vào trong tính phân bố Poisson và sau đó có thể áp dụng cho bất kỳ kết quả nào, bao gồm các số đếm “thấp” và/hoặc số lượng “thấp” vi sinh vật1). Phương pháp nêu trong tiêu chuẩn này là phương pháp tổng thể dựa vào độ lệch chuẩn của độ tái lập của kết quả đo cuối cùng.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page