TCVN 9333-2012 - Thực Phẩm - Xác Định Dư Lượng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Bằng Sắc Ký Khí Khối Phổ

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 9, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 9333-2012 - Thực Phẩm - Xác Định Dư Lượng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Bằng Sắc Ký Khí Khối Phổ Và Sắc Ký Lỏng Khối Phổ Hai Lần - Phương Pháp Quechers
  Tiêu chuẩn này quy Định phương pháp QuEChERS1) để xác định dư lượng các thuốc bảo vệ thực vật sau trong thực phẩm có nguồn gốc thực vật: atrazine, azoxystrobin, bifenthrin, carbaryl, chlorothalonil, chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, λ-cyhalothrin, cyprodinil, o,p’-DDD, dichlorvos, endosulfan sulfat, ethion, imalazil, imidachlorprid, kresoxim-methyl, linuron, methamidophos, methomyl, permethrins, procymidone, pymetrozine, tebuconazole, thiabendazole, tolylfluanid và trifluralin. Phương pháp này đã được đánh giá trong một nghiên cứu liên phòng trên rau diếp, nho và cam. Các thuốc bảo vệ thực vật là đại diện được chọn trong một số nền mẫu đại điện và phương pháp có thể áp dụng Đối với các thuốc bảo vệ thực vật khác và nền mẫu khác tương tự. Giới hạn định lượng của phương pháp nhỏ hơn 10 ng/g theo kết quả các thử nghiệm liên phòng được.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page