TCVN 9358-2012 - Lắp Đặt Hệ Thống Nối Đất Thiết Bị Cho Các Công Trình Công Nghiệp - Yêu Cầu Chung

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Apr 18, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  [​IMG]
  TCVN 9358-2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 391: 2004 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật .
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 9358:2012
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp. Yêu cầu chung
  • Năm ban hành/Publishing Year 2012, ........./QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Installation of Equipment Earthing System for Industrial Projects. General Requirements
  • Thay thế/Replace TCXDVN 319:2004
  • Tình trạng/Status Active
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/8C2CBE89D9E0499/TCVN9358_2012_907336.doc
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Mar 22, 2016

Share This Page