TCVN 9380-2012 - Nhà cao tầng - Kỹ thuật sử dụng giá treo

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Apr 17, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  Tiêu chuẩn TCVN 9380-2012 chuyển đổi từ TCXDVN 201-1997 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày01-8-2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

  Link Dowload: http://icci.vn/sites/default/files/TCVN 9380 2012.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page