TCVN 9383-2012 - Thử Nghiệm Khả Năng Chịu Lửa - Cửa Đi Và Cửa Chắn Ngăn Cháy

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, May 3, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  [​IMG]
  TCVN 9383:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 386:2007 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 9383:2012
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Thử nghiệm khả năng chịu lửa. Cửa đi và cửa chắn ngăn cháy
  • Năm ban hành/Publishing Year 2012-12-27, 3560/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Fire resistance test. Fire door and shutter assemblies
  • Thay thế/Replace TCXDVN 386:2007
  • Tình trạng/Status Active
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/9E72B34711E1128/TCVN9383_2012_907447.doc
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Mar 22, 2016

Share This Page