TCVN 9384 2012 : Băng chứa nước dùng trong mối nối công trình

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Jan 25, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  TCVN 9384:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 290:2002 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
  TCVN 9384:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng-Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, TỔng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố

   
  Last edited: Feb 2, 2014

Share This Page