TCVN 9398-2012 - Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Apr 14, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  TCVN 9398-2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 309-2004 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

  Link Dowload: http://icci.vn/sites/default/files/TCVN9398_2012_906975.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page