TCVN 9460-2012 - Chất Thải Rắn - Phương Pháp Phân Tích Sàng Lọc Để Đánh Giá Tính Tương Hợp

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 8, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 9460-2012 - Chất Thải Rắn - Phương Pháp Phân Tích Sàng Lọc Để Đánh Giá Tính Tương Hợp Của Chất Thải
  Tiêu chuẩn này trình bày các phương pháp đề cập đến việc đánh giá tính tương hợp chất thải. Các phương pháp này riêng rẽ như sau:
  Phương pháp A - Tính tương hợp của chất thải lẫn lộn
  Phương pháp B - Khả năng polymer hóa (phản ứng với trietylamin)
  Phương pháp C - Tương hợp với nước
  Các phương pháp này được áp dụng cho các chất thải lỏng, bùn thải, chất thải bán rắn và chất thải rắn. Các phương pháp này được thiết kế và được sử dụng như phương pháp sơ bộ hoặc bổ sung để hỗ trợ cho các kỹ thuật phân tích định lượng phức tạp hơn được dùng để xác định thành phần và tính tương hợp của chất thải. Tiêu chuẩn này đề xuất cho người sử dụng lựa chọn và sàng lọc các chất thải có tiềm năng hoạt tính cao khi chưa có các kỹ thuật phân tích tốt hơn và thành phần chất thải cũng chưa được biết. Đồng thời, phương pháp này cũng cho phép sàng lọc, lựa chọn sự phù hợp của phương pháp phân tích khi thành phần chất thải đã biết.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Nov 8, 2015

Share This Page