TCVN 9463-2012 - Chất Thải Rắn - Phương Pháp Xác Định Năng Lượng Tỏa Nhiệt Toàn Phần Và Tổng Lượng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 8, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 9463-2012 - Chất Thải Rắn - Phương Pháp Xác Định Năng Lượng Tỏa Nhiệt Toàn Phần Và Tổng Lượng Tro Của Các Vật Liệu Thải
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định năng suất tỏa nhiệt toàn phần của các vật liệu thải bằng nhiệt lượng kế đẳng nhiệt, nhiệt lượng kế áp suất, nhiệt lượng kế đẳng nhiệt bao không khí (nhiệt lượng kế đẳng nhiệt có vỏ được cách nhiệt bằng khí) hoặc bằng bom nhiệt lượng kế đoạn nhiệt sử dụng các bộ cảm biến nhiệt điện tử, các bộ kiểm soát tự động nhiệt lượng và sau đó phân tích tro còn lại. Sau khi phân tích nhiệt lượng, nước rửa bom nhiệt lượng kế có thể được thu gom để phân tích nguyên tố tiếp theo. Các giá trị tính theo hệ SI là giá trị tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các vấn đề liên quan đến an toàn khi sử dụng. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các nguyên tắc về an toàn và bảo vệ sức khỏe cũng như khả năng áp dụng phù hợp với các giới hạn quy định trước khi đưa vào sử dụng. Xem thêm Điều 8 về các mối nguy cụ thể.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page