TCVN 9535-8-2012-ISO - Phương Tiện Giao Thông Đường Sắt - Vật Liệu Đầu Máy Toa Xe - Phần 8

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Apr 23, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 9535-8-2012-ISO - Phương Tiện Giao Thông Đường Sắt - Vật Liệu Đầu Máy Toa Xe - Phần 8 Bánh Xe Liền Khối Của Đầu Máy Toa Xe - Yêu Cầu Về Kích Thước Và Cân Bằng
  Tiêu chuẩn này quy định:
  a) Các yêu cầu về kích thước1) được đưa ra trong Bảng 3 và Bảng 4 (xem mục 5.1);
  b) Độ nhám bề mặt (xem 5.2); và
  c) Trị số mất cân bằng dư (xem 5.3)
  Các phần liên quan của TCVN 9535 thừa nhận, hoặc sẽ được thừa nhận trong các bản sửa đổi trong tương lai, những khác biệt qua cách trình bày trong các mục liên quan 2 loại vật liệu và các yêu cầu thử nghiệm chất lượng liên quan được chỉ định như là thử nghiệm hạng A và B và các loại dung sai đối với các yêu cầu về kích thước được chỉ định là Y và Z.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 9535-8:2012
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Phương tiện giao thông đường sắt. Vật liệu đầu máy toa xe. Phần 8: Bánh xe liền khối của đầu máy và toa xe. Yêu cầu về kích thước và cân bằng.
  • Năm ban hành/Publishing Year 2012-12-27, 3562/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Railway rolling stock material. Part 8: Solid wheels for tractive and trailing stock. Dimensional and balancing requirements
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 1005-8:1986
  Link Download
  http://luatvn.net/Filedownload/172253/183330/vi_tcvn9535_8_2012.doc
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page