TCVN 9538-2013-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Mũ Giầy - Độ Bền Kéo Khi Gò

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Oct 31, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 9538-2013-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Mũ Giầy - Độ Bền Kéo Khi Gò
  TCVN 9538:2013 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 216 Giầy ủng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền kéo khi gò của mũ giầy hoặc tổ hợp mũ giầy hoàn chỉnh, không tính đến vật liệu, để đánh giá sự phù hợp với mục đích sử dụng. Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 9538:2013
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Giầy dép - Phương pháp thử mũ giầy - Độ bền kéo khi gò
  • Năm ban hành/Publishing Year 2013-05-06, 1018/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Footwear - Test methods for uppers - Resistance to damage on lasting
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 17693:2004

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 31, 2017

Share This Page