TCVN 9540-2013-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Mũ Giầy - Độ Biến Dạng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 1, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 9540-2013-ISO - Giầy Dép - Phương Pháp Thử Mũ Giầy - Độ Biến Dạng
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ biến dạng của mũ giầy hoặc tổ hợp mũ giầy hoàn chỉnh, không tính đến vật liệu, để đánh giá sự phù hợp với mục đích sử dụng. Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 7117:2007 (ISO 2418), Da - Phép thử hóa, cơ, lý và độ bền màu - Vị trí lấy mẫu; EN 12222, Footwear - Standard atmospheres for conditioning and testing of footwear and components for footwear (Giầy dép - Môi trường chuẩn để điều hòa và thử giầy dép và các chi tiết của giầy dép).
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 9540:2013
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Giầy dép. Phương pháp thử mũ giầy. Độ biến dạng
  • Năm ban hành/Publishing Year 2013-05-06, 1018/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Footwear. Test methods for uppers. Deformability
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 17695:2004

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 31, 2017

Share This Page