TCVN 9559-2013-ISO - Dụng Cụ Thí Nghiệm Bằng Thủy Tinh - Bình Tỷ Trọng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Dec 3, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 9559-2013-ISO - Dụng Cụ Thí Nghiệm Bằng Thủy Tinh - Bình Tỷ Trọng
  Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu đối với dãy bình tỷ trọng sử dụng trong phòng thí nghiệm để xác định khối lượng riêng của chất lỏng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại bình tỷ trọng chuyên dùng cho các sản phẩm đặc biệt, hoặc không được sử dụng phổ biến. Các chi tiết cụ thể xác định loại bình tỷ trọng này đã có trong các tiêu chuẩn qui định hoặc mô tả cách sử dụng chúng. Phụ lục A mô tả một thiết bị thích hợp dùng để điều chỉnh mức chất lỏng ở cổ của bình tỷ trọng Reischauer. Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  • TCVN 9559-2013-ISO 3507-1999
  • TCVN/TC 48 Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh
  • Năm 2013
  • Số trang: 13
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/c...Thí+Nghiệm+Bằng+Thủy+Tinh+-+Bình+Tỷ+Trọng.doc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page