TCVN 9602-1-2013-ISO - Phương Pháp Định Lượng Trong Cải Tiến Quá Trình - 6-Sigma - Phần 1

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, May 31, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 9602-1-2013-ISO - Phương Pháp Định Lượng Trong Cải Tiến Quá Trình - 6-Sigma - Phần 1 Phương Pháp Luận DMAIC
  Tiêu chuẩn này trình bày phương pháp luận về một phương pháp cải tiến trong kinh doanh gọi là 6-Sigma. Phương pháp luận điển hình bao gồm năm giai đoạn: xác định, đo lường, phân tích, cải tiến và kiểm soát (DMAIC). Tiêu chuẩn này khuyến nghị thực hành tốt nhất hoặc tối ưu tiên đối với mỗi giai đoạn của phương pháp luận DMAIC được sử dụng trong quá trình thực hiện dự án 6-Sigma. Tiêu chuẩn này cũng khuyến nghị cách thức quản lý dự án 6-Sigma và mô tả vai trò, chuyên môn và việc đào tạo nhân sự liên quan trong các dự án như vậy. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các tổ chức sử dụng các quá trình sản xuất cũng như các dịch vụ và quá trình giao dịch.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 9602-1:2013
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Phương pháp định lượng trong cải tiến quá trình. 6-sigma. Phần 1: Phương pháp luận DMAIC
  • Năm ban hành/Publishing Year 2013-07-05, 1930/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Quantitative methods in process improvement. Six Sigma. Part 1: DMAIC methodology
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 13053-1:2011
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/49DB5E6618E8342/
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page