TCVN 9613-2013 - Khô Dầu - Xác Định Đồng Thời Hàm Lượng Dầu Và Hàm Lượng Nước

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 27, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 9613-2013 - Khô Dầu - Xác Định Đồng Thời Hàm Lượng Dầu Và Hàm Lượng Nước - Phương Pháp Đo Phổ Cộng Hưởng Từ Hạt Nhân
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định nhanh hàm lượng dầu và hàm lượng nước của khô dầu thu được sau khi chiết dầu bằng cách ép hoặc bằng dung môi (không bao gồm các sản phẩm hỗn hợp), bằng phép đo phổ cộng hưởng từ hạt nhận (NMR). Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho khô dầu dạng bột, dạng miếng hoặc dạng khối, với điều kiện các mảnh hạt nhỏ hơn 2 mm và hàm lượng nước không cao hơn ngưỡng chuyển đổi.
  TCVN 9613:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 10632:2000;
  TCVN 9613:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F2 Dầu mỡ động vật và thực vật biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page