TCVN 9621-5-2013 - Ảnh Hưởng Của Dòng Điện Lên Người Và Gia Súc - Phần 5 Giá Trị Ngưỡng Điện Áp

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jun 1, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 9621-5-2013 - Ảnh Hưởng Của Dòng Điện Lên Người Và Gia Súc - Phần 5 Giá Trị Ngưỡng Điện Áp Tiếp Xúc Đối Với Các Ảnh Hưởng Sinh Lý
  Tiêu chuẩn này cung cấp các ngưỡng kết hợp điện áp tiếp xúc-khoảng thời gian dựa trên phân tích các thông tin liên quan đến trở kháng của cơ thể và ngưỡng dòng điện ảnh hưởng sinh lý, như đã nêu trong TCVN 9621-1 (IEC/TS 60479-1). Các kết hợp ngưỡng này liên quan đến các điều kiện môi trường và điều kiện tiếp xúc cụ thể quy định trở kháng của cơ thể đối với tuyến dòng điện nhất định. Tiêu chuẩn này cung cấp các ngưỡng là kết quả của các tính toán được dựa trên các giá trị của TCVN 9621-1 (IEC/TS 60479-1), với một số yếu tố không chắc chắn. Vì vậy các giá trị ngưỡng đề xuất trong tiêu chuẩn này cũng tương ứng với các giá trị với một số yếu tố không chắc chắn.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 9621-5:2013
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Ảnh hưởng của dòng điện lên người và gia súc. Phần 5: Giá trị ngưỡng điện áp tiếp xúc đối với các ảnh hưởng sinh lý
  • Năm ban hành/Publishing Year 2013-08-30, 2700/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Effects of current on human beings and livestock. Part 5: Touch voltage threshold values for physiological effects
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption IEC/TR 60479-5:2007
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/3C80795BAD769C1/
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page